Liên kết Website
Thống kê
Đang xem : 6

Tin tức & Sự kiện
 
Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Lạt công khai Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2016.

Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt (áp dụng 5 năm giai đoạn 2015-2019)
Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt được ban hành kèm theo Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ
Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Văn bản số 3932/UBND-DC ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Về việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong quá trình rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế bộ thủ tục hành chính các cấp

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đố hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định về Thống kê, Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất


Thông báo

Thông Báo :

Thông báo số 606/TB-TNMT của Phóng Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Lạt ngày 10 tháng 10 năm 2012


Văn bản số 377/STNMT-QLDD của Sở Tài Nguyên và Môi Trường Lâm Đồng ngày 12 tháng 04 năm 2013


Văn bản số 254/UBND của UBND Thành phố Đà Lạt ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2012


Công văn số 109/QLDT của Phòng Quản lý Đô Thị Tp Đà Lạt ban hành ngày 15 tháng 03 năm 2012


Văn bản số 914/UBND của UBND Tp Đà Lạt ngày 12 tháng 03 năm 2012


Tin nổi bật

Trang chủ   ::   Sơ đồ Website   ::   Liên hệ   ::   Đầu trang   ::   Đăng nhập
v  © 2007 www.dalatgis.vn
v Xây dựng và phát triển bởi Phòng TNMT TP Đà Lạt
v ĐC: Số 10 Đường 3 Tháng 4 - P.3 - TP. Đà Lạt   -   ĐT: 063.3.837980   -  Fax: 063. 3.822512