Liên kết Website
Thống kê
Đang xem : 4

Quy hoạch sử dụng Đất
Tên Quy hoạch : Bản đồ Quy hoạch chung xây dưng thành phố Đà Lạt đến năm 2020 (Theo Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 27/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ)
Địa điểm : Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Quyết định :

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng. V/v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2020.

Điều chỉnh cục bộ Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 27/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Quy mô :

Quy mô diện tích: 39.329 ha

Quy mô dân số: 240.000 dân

Bản đồ QH : 
Gửi qua email In thông tin
Các thông tin khác

Thông báo

Thông Báo :

Thông báo số 606/TB-TNMT của Phóng Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Lạt ngày 10 tháng 10 năm 2012


Văn bản số 377/STNMT-QLDD của Sở Tài Nguyên và Môi Trường Lâm Đồng ngày 12 tháng 04 năm 2013


Văn bản số 254/UBND của UBND Thành phố Đà Lạt ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2012


Công văn số 109/QLDT của Phòng Quản lý Đô Thị Tp Đà Lạt ban hành ngày 15 tháng 03 năm 2012


Văn bản số 914/UBND của UBND Tp Đà Lạt ngày 12 tháng 03 năm 2012


Tin nổi bật

Trang chủ   ::   Sơ đồ Website   ::   Liên hệ   ::   Đầu trang   ::   Đăng nhập
v  © 2007 www.dalatgis.vn
v Xây dựng và phát triển bởi Phòng TNMT TP Đà Lạt
v ĐC: Số 10 Đường 3 Tháng 4 - P.3 - TP. Đà Lạt   -   ĐT: 063.3.837980   -  Fax: 063. 3.822512